วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

น.ต.วรวุทย์ บุญช่วยช้อย หน.ส่วนปฎิบัติการ ศปชล.ทม.พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑