ศปชล.ทม.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) ตามที่ ทร. สั่งการ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลก่อนเข้าปฏิบัติงาน และได้ทำการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวรที่ทำการของหน่วย

Release Date : 08-05-2021 00:00:00
ศปชล.ทม.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) ตามที่ ทร. สั่งการ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลก่อนเข้าปฏิบัติงาน และได้ทำการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวรที่ทำการของหน่วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศปชล.ทม.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) ตามที่ ทร. สั่งการ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลก่อนเข้าปฏิบัติงาน และได้ทำการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวรที่ทำการของหน่วย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง