ผบ.ทร.ออกกฎเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผบ.ทร.ออกกฎเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผบ.ทร.ออกกฎเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔