ผบ.ทร.ออกกฎเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Release Date : 20-10-2021 00:00:00
ผบ.ทร.ออกกฎเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ทร.ออกกฎเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID - 19 ระลอกใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง